Info's en links

        *Hoge Gilderaad Der Kempen:

http://www.hogegilderaadkempen.be/


*Sint Antoniusgilde Meerhout

https://schuttersgilde.wordpress.com/


*Sint Antoniusgilde Lichtaart

https://www.sintantoniusgildelichtaart.be/


*Sint Norbertusgilde Tongerlo:

http://stnorbertus-gilde.be/


*Sint Antoniusgilde Kasterlee:

http://www.stantoniuskasterlee.be/


* Verbroedering Midden- en Zuiderkempen

http://www.verbroederingmzk.be/


*Federatie van Vlaamse Historische schuttersgilden

https://www.vlaamseschuttersgilden.be